Generelt om programmeringstenester

Vårdal Informasjonsteknologi har lang fartstid innan systemutvikling og har vore med på leveransar av spesialtilpassa system for blant anna rekneskap, driftshendingar i EL-nettet og EU-kontroll. I tillegg har VIT ein god kundeportefølje innan web, webdesign og dynamiske nettløysingar.

Reiselivsnæring og byggadministrasjon er og fagfelt som VIT har lang erfaring frå.
VIT innehar og erfaring med leveranse av tenester og system innan ulike fagområda og til ulike små firma til større konsern som Statoil Mongstad, Kværner og Tieto Enator.
VIT.no kan tilby tenester og hjelp innan:

  • Tilpassing av eksisterande MS-Office-produkt som Word, Excel eller Access.
  • Systemering «frå-ide-til-ferdig-produkt» eller berre einskilde etappar.

Kontakt oss gjerne for ein uforpliktande samtale på fylgande måtar:

Vårdal Informasjonsteknologi
5460 HUSNES
Mob : 913 31 168
Epost : post@vit.no